Menu

Employee survey system

Elektroniczny system automatyzujący proces przygotowywania i przeprowadzania masowych badań ankietowych w firmach

Opis projektu

Elektroniczny system automatyzujący proces przygotowania i przeprowadzania masowych badań korporacyjnych, a także analizy wyników badania pracowników. System ma charakter portalu internetowego (technologia - ASP.NET)


Funkcjonalności 

 • Formowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, tworzenie "ścieżek" ankietowych 
 • Formowanie ankiet (pytania, opcje odpowiedzi, punktacja, powiązanie pytań z elementami struktury organizacyjnej) 
 • Przeprowadzanie spersonalizowanych ankiet 
 • Zapewnienie dostępu do skonsolidowanych informacji o ankietach dla kadry zarządzającej, wizualizacja danych w postaci graficznej w kontekście skonfigurowanych wcześniej kryteriów 
 • Zapewnienie wspólnej pracy nad raportami z badań (komunikacja pomiędzy kierownictwem Klienta a konsultantami firmy przeprowadzającej badanie) 
 • Generowanie raportów z badań w różnych formatach (.pdf, .xslx) 
 • Rozwiązanie jest zoptymalizowane do nieprzerwanej pracy pod obciążeniem (jednoczesne połączenie - do 50 000 użytkowników) 


Wyniki wdrożenia 

 • Tworzenie i administrowanie projektami przeprowadzania masowych badań pracowników dużych koncernów europejskich, z uwzględnieniem specyfiki struktury organizacyjnej przedsiębiorstw 
 • Organizacja spersonalizowanego badania pracowników 
 • Przetwarzanie danych uzyskanych w wyniku badań ankietowych 
 • Generowanie raportów statystycznych i wizualizacja wyników badań w formie graficznej 
 • Automatyzacja procesu opracowywania rekomendacji optymalizujących pracę poszczególnych działów przedsiębiorstwa, zapewniająca wspólną pracę kierownictwa firmy i eksperckiej grupy analityków przeprowadzających badanieSimilar cases

Repair request management

Grudzień, 2022

Provides technological solutions for monitoring, automation, optimization and timely receipt of services by forming simple requests of the type in “one click”

Learn more
Loan application review system for large business

Grudzień, 2022

A system that allows you to automate the process of considering a loan application by a bank, built in the form of a centralized repository of loan documents with limited access for employees of a financial institution

Learn more